Členstvo v SPOSA - Turiec

Členmi SPOSA - Turiec sa môžu stať:
  • rodičia dieťaťa s autizmom
  • osoby s autizmom vo veku nad 15 rokov
  • odborníci, ktorí chcú podporovať záujmy osôb postihnutých autizmom
  • iné fyzické a právnické osoby, ktoré chcú podporovať ciele SPOSA - Turiec

O prijatí rozhoduje predstavenstvo SPOSA - Turiec.


Kontakt

SPOSA - Turiec

CVČ Kamarát - "Svet inými očami"
Andreja Kmeťa 22
036 01
Martin


0907 669 218
0903 358 176