Kontakt

SPOSA - Turiec

Sídlo: Boženy Němcovej 2, 036 01 Martin

IČO: 42223661

TEL:

0907 669 218

0903 358 176

E-mail: sposaturiec@gmail.com

Č.ú.: 4022238480/7500

Nájdete nás:

CVČ Kamarát - "Svet inými očami"

Andreja Kmeťa 22        

036 01 Martin


Kontaktujte nás

Kontakt

SPOSA - Turiec

CVČ Kamarát - "Svet inými očami"
Andreja Kmeťa 22
036 01
Martin


0907 669 218
0903 358 176