SPOSA - TURIEC

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Turiec

Darujte 2 % z dane

Pomoc poskytnutá pre deti postihnuté autizmom znamená zmiernenie dôsledkov ich postihnutia. Sme vám vďační za každú pomoc. 

Naše aktivity

šírenie povedomia o autizme

Čo je to autizmus? Aké sú jeho varovné signály v útlom veku? Zistite viac aj o spôsobe ako pristupovať k ľuďom s autistickým správaním.

rodinné centrum

Poskytuje možnosť na rôzne aktivity pre celé rodiny a zároveň umožňuje zmysluplne tráviť voľný čas deťom s autizmom, ale aj ich súrodencom.

materská škola

Škôlka Sposáčik umožňuje a podporuje vzdelávanie a rozvoj sociálnej interakcie aj u tých najmenších detí s autizmom.

Autizmus je len časť môjho dieťaťa. Nie všetko čím je. Moje dieťa je viac, než len diagnóza.

Ďakujeme

Mirka Čechová
Mirka Čechová
Ďakujeme Mirke Čechovej za vytvorenie novej webstránky.
Aknela - klub tanečného športu
Aknela - klub tanečného športu
Ďakujeme tanečníkom z KTŠ Aknela za krásny tanečný úvod nášho benefičného plesu.
Vinotéka Sommelier
Vinotéka Sommelier
Ďakujeme Vinotéke Sommelier za poskytnutú službu na 3. benefičný ples.
La Verde s.r.o.- Digital media agency
La Verde s.r.o.- Digital media agency
Ďakujeme marketingovej agentúre La Verde za poskytnutú službu počas 3. benefičného plesu SPOSA-Turiec.
Mountfield v Martine
Mountfield v Martine
Ďakujeme predajni Mountfield v Martine za darovanie vianočného stromčeka do nášho rodinného centra.
MATIAS, n.o.
MATIAS, n.o.
Ďakujeme pani RNDr. Marte Somorovej, riaditeľlke MATIAS, že vďaka nej a projektu Raiffeisen sme získali financie na oplotenie ihriska a vzdelávacie pomôcky.
OZ Kúsok pre každého
OZ Kúsok pre každého
Ďakujeme Viktórii Fľakovej a Emílii Rázgovej z OZ Kúsok pre každého za prípravu letného tábora (pre súrodencov našich autistov), za darovanie umývačky do materskej školy, a taktiež aromalámp.
Gaya, s.r.o.
Gaya, s.r.o.
Ďakujeme vedeniu spoločnosti Gaya s.r.o. v Martine za poskytnuté služby v našom rodinnom centre
Raster, spol. s r.o.
Raster, spol. s r.o.
Ďakujeme firme Raster v Žiline za poskytnutie svietidiel do nášho centra.
Matka a dieťa Turca, o.z.
Matka a dieťa Turca, o.z.
Ďakujeme dámam z OZ Matka a dieťa Turca, že výťažok z 11. benefičného koncertu venujú nášmu OZ. Vďaka tejto finančnej podpore môžeme v našom centre zrealizovať tvorivú dielňu s kuchyňou.
Previous
Next