slávne osobnosti s autizmom

Slávne osobnosti s autizmom

Slávne osobnosti, u ktorých sa prejavovala porucha autistického spektra (PAS), vrátane Aspergerovho syndrómu.