darujte 2 % z dane

Pomoc poskytnutá deťom a dospelým s autizmom znamená zmiernenie dôsledkov ich postihnutia. Sme Vám vďační za každú pomoc! 

Postup krokov na poukázanie 2 %

pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie k dani z príjmu:

 1. Vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2 %, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00  pre prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa. Tu uveďte naše údaje. 
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Identifikačné údaje nášho združenia:

Názov: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Turiec
Sídlo: Boženy Němcovej 2, 036 01 Martin
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42223661

Za Vašu pomoc srdečne ďakujeme!

pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám potvrdil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. 
 4. Vo Vyhlásení sú údaje o nás už predvyplnené, Vy tam dopíšte iba Vaše údaje a sumu, ktorou prispejete nášmu združeniu.
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska. 
 6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % v prospech nášho združenia.

Poznámky:

 • Do kolónky ROK sa píše 2023
 • Obe tieto tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek zarovnáva sprava (vo Vašom prípade už je vyplnené).

Tlačivá potrebné na poukázanie 2 % z dane: