darujte 2 % z dane

Pomoc poskytnutá deťom a dospelým s autizmom znamená zmiernenie dôsledkov ich postihnutia. Sme Vám vďační za každú pomoc! 

Postup krokov na poukázanie 2%

pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie k dani z príjmu:

 1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% za rok 2020, ktorému chcete poukázať Vaše 2%  zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,32 eura (bližšie info na www.rozhodni.sk).
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby- to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 eura pre prijímateľa.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Identifikačné údaje nášho združenia:

Názov: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Turiec
Sídlo: Boženy Němcovej 2, 036 01 Martin
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42223661

pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

 1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám potvrdil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. 
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma,
  ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3,32 eura. 
 4. Údaje o Vami vybranom prijímateľovi (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Turiec) napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať (bližšie info na www.rozhodni.sk). 
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na Daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska. 
 6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

 • Do kolónky ROK sa píše 2020
 • Obe tieto tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska, nájdete na www.drsr.sk.
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek zarovnáva sprava /vo vašom prípade už je vyplnené/á

Tlačivá potrebné na poukázanie 2% z dane:

Za Vašu pomoc srdečne ďakujeme!