Pomoc poskytnutá pre deti postihnuté autizmom znamená zmiernenie dôsledkov ich postihnutia. Sme Vám vďační za každú pomoc.

 

Postup krokov
pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

1.    
Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2018, ktorému chcete poukázať Vaše 2%  zo zaplatenej dane,
minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,32 eura. / bližšie info na www.rozhodni.sk/

2.    
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby- to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 eura pre prijímateľa.

3.    
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.

4.    
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5.    

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Identifikačné údaje nášho združenia:


Názov: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom -  Turiec 

Sídlo: Boženy Němcovej 2, 036 01 Martin

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42223661

 

 

Postup krokov na
poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o
vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 

1.    Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 

2.    Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám potvrdil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 

3.    Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma,
ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3,32 eura.
 

4.    Údaje o Vami vybranom prijímateľovi (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Turiec) napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. / bližšie info na www.rozhodni.sk/.
 

5.    Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na Daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.
 

6.    Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

-        Do kolónky ROK sa píše 2017

-        Obe tieto tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska, nájdete na www.drsr.sk.

-        Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

-        IČO prijímateľa
sa do kolóniek vypisuje zľava
/ vo vašom prípade už je vyplnené/

 

Tlačivá potrebné na poukázanie 2% z dane:

Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby_01-2018.pdf (157309)

Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2016_2017.doc (47104)

 Za Vašu pomoc srdečne ďakujeme!