Kontakt

Navštívte nás

Nájdete nás v bývalej budove Súkromnej základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, na adrese:

Š. Furdeka 3, 036 01 Martin (Záturčie)

Zavolajte nám

Iveta Bujňáková, predseda

0907 669 218

Ivana Veselická, podpredseda

0908 247 695

Napíšte nám

Pošlite nám mail na:

sposaturiec@gmail.com

Kontaktné údaje:

Názov: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom-Turiec, o.z. (SPOSA – Turiec)
Sídlo: Boženy Němcovej 2, 036 01 Martin
IČO: 42223661
DIČ: 2024079893
IBAN: SK56 7500 0000 0040 2223 8480