O nás

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Turiec (SPOSA – Turiec) je rodičovské občianske združenie, ktoré zastupuje záujmy detí, mládeže, ale aj dospelých s poruchou autistického spektra v regióne Turiec. Naša spoločnosť vznikla v roku 2012 ako regionálna organizačná jednotka SPOSA Bratislava, ktorá je riadnym a stálym členom medzinárodnej organizácie Autism-Europe so sídlom v Bruseli v Belgicku.

V rámci nášho OZ sa snažíme presadzovať a podporovať všetky opatrenia, ktoré by zlepšovali kvalitu života ľudí s poruchou autistického spektra (PAS). Hlavným cieľom je umožniť deťom s PAS vzdelávať sa primeraným spôsobom a tráviť zmysluplne voľný čas. Dospievajúcim a dospelým s PAS ponúkame možnosť komunitného stretávania sa v priestoroch rodinného centra a podporiť ich začlenenie do spoločnosti. Snažíme sa informovať rodičov a rodinných príslušníkov o rôznych prednáškach a seminároch týkajúcich sa problematiky autizmu a zároveň sprostredkovať spoluprácu rodičov s odborníkmi, ktorí komunite autistov pomáhajú.

Založením špeciálnej materskej školy Sposáčik umožňujeme a podporujeme vzdelávanie a rozvoj sociálnej interakcie aj u tých najmenších detí s autizmom, čo je v danom období vývinu dieťaťa kľúčové.