O nás
 

SPOSA - Turiec poskytuje deťom a dospelým s poruchou autistického spektra, ale aj celým rodinám rôzne možnosti na pravidelné stretávanie, vzdelávanie sa a vymieňanie skúseností v novovzniknutom Rodinnom centre SPOSA-Turiec.

SPOSA - Turiec informuje rodičov o rôznych prednáškach a seminároch o problematike autizmu a tiež sprostredkuje spoluprácu rodičov s odborníkmi, ktorí komunite autistov pomáhajú.

SPOSA - Turiec má za cieľ  organizovať voľnočasové aktivity pre rodiny s autistickým členom (plávanie, hipoterapia, výlety, rekreačné pobyty) a finančne podporovať výchovu a vzdelávanie detí s poruchou autistického spektra v špeciálnych školách, ale aj v domácom prostredí.

 

Kontaktujte nás:

Iveta Bujňáková 0907 669 218

Marcela Miháliková 0903 358 176

Ľubica Tretinová 0944 356 969