Čo je to autizmus

Autizmus je neurovývinová porucha, ktorá sa prejavuje ťažkosťami v sociálnej interakcii, čiže v schopnosti komunikovať a primerane reagovať v bežných situáciách. Taktiež súvisí s narušeným spracovaním zmyslových vnemov a vytváraním špecifických záujmov a aktivít. Deti vykazujúce tieto charakteristiky označujeme ako deti s poruchou autistického spektra (PAS). Aj keď sa autizmus považuje za nevyliečiteľný, pribúdajúce skúsenosti poukazujú na to, že správnym prístupom a vzdelávaním sa mnohé ťažkosti dajú zvládnuť a kompenzovať.

Desať vecí, ktoré by každé dieťa s autizmom chcelo, aby ste vedeli:

 1. V prvom rade som dieťa a až v druhom rade mám autizmus.
 2. Mám narušené zmyslové vnímanie.
 3. Nezabudnite rozlišovať medzi nechcem (moje rozhodnutie je nie) a nemôžem (nedokážem).
 4. Premýšľam konkrétne. Reč chápem doslovne.
 5. Majte, prosím, trpezlivosť s mojou obmedzenou slovnou zásobou.
 6. Pretože je pre mňa jazyk taký zložitý, som veľmi vizuálne orientovaný.
 7. Stavajte na tom, čo dokážem a nie na tom, čo nedokážem.
 8. Pomôžte mi, prosím, so sociálnou interakciou.
 9. Skúste zistiť, čo spúšťa moje záchvaty.
 10. Ak ste členom rodiny, prosím, milujte ma bez výhrad.
A ešte tri slová: Trpezlivosť, trpezlivosť, trpezlivosť.

Pozerajte sa na môj autizmus ako na odlišnú schopnosť a nie ako na neschopnosť. Nezameriavajte sa len na to, čo považujete za moje limity, a uvidíte aj moje silné stránky.

Možno mi dobre nejde očný kontakt alebo konverzácia, ale všimli ste si, že neklamem, nepodvádzam pri hraní, neklebetím o svojich spolužiakoch a nesúdim iných ľudí? Tiež je pravda, že asi nebudem ďalší Michael Jordan. Ale s mojou pozornosťou pre malé detaily a schopnosťou mimoriadne sa sústrediť, možno budem šikovný v niečom inom a mohol by byť zo mňa ďalší Einstein alebo Mozart alebo Van Gogh.

"Všetkým, čím by som sa mohol stať, sa nestanem bez vašej podpory. Buďte mojím obhajcom, mojím priateľom a uvidíte, ako ďaleko až môžem ísť. "

Varovné signály autizmu

Správanie

 • zriedkavo a neochotne nadväzuje očný kontakt, niekedy radšej pozoruje okolie z iného, neobvyklého uhla
 • preferuje samostatnú hru
 • nezaujíma sa o rovesníkov
 • je veľmi nezávislé a samostatné
 • vynucuje si opakovane určité veci (rituály)
 • je akoby vo svojom vlastnom svete

Komunikácia

 • vývin reči dieťaťa je oneskorený, príp. nerozpráva vôbec
 • namiesto použitia reči vyjadruje priania a žiadosti ťahaním iných osôb
 • namiesto odpovede zopakuje otázku, doslovne opakuje vyjadrenia komunikačného partnera, príp. počuté úryvky z kníh, filmov a pod. (okamžité, oneskorené echolálie)
 • nereaguje na vlastné meno
 • neplní inštrukcie
 • niekedy pôsobí dojmom, akoby bolo nepočujúce
 • neukazuje prstom alebo nezamáva pri odchode
 • zvyklo používať niekoľko slov, ale teraz už nie
 • rozpráva o svojej obľúbenej téme bez toho, aby sa dalo prerušiť a často sa k nej vracia

Hra       

 • nehrá sa s hračkami adekvátnym spôsobom (napr. namiesto hry s autom ho viac zaujíma krútenie kolies auta)
 • preferuje komplikované puzzle – skladačky
 • zoraďuje hračky, predmety za sebou, vedľa seba (niekedy podľa farby, veľkosti, druhu a pod.)

Vnímanie

 • nereaguje na niektoré zvukové podnety, zdá sa, akoby bolo nepočujúce
 • veľmi citlivo reaguje na niektoré zvukové, vizuálne, taktilné podnety
 • často a pomerne dlho je zaujaté rôznymi povrchmi, materiálmi
 • často a pomerne dlho pozoruje určité vzory, predmety, niekedy vlastnú ruku
 • chodí po špičkách

Iné indikácie a ďalšie vyšetrenie

 • zvykne mávať rukami, trepotať prstami (napr. keď je rozrušené)
 • pohybuje rytmicky telom (kývavé pohyby dopredu a dozadu, doľava a doprava)
 • trpí záchvatmi agresie namierenej voči druhým osobám
 • niekedy si ubližuje (napr. hryzie si ruku, búcha hlavou o stenu)
 • veľmi ťažko znáša nové veci, obtiažne prijíma zmenu a naopak trvá na dodržiavaní rovnakých postupov a pravidiel

Autizmus postihuje ľudí bez ohľadu na rasu, náboženstvo, sociálno-ekonomické postavenie alebo geografickú polohu. Podľa posledných štatistík výskyt autizmu narastá na celom svete.

Máte podozrenie, že Vaše dieťa má prejavy podobné autizmu?

 • Ako občianske združenie SPOSA  pôsobiace v regióne Turiec Vám ochotne pomôžeme s informáciami na koho sa obrátiť v prípade, že neviete koho osloviť.
 • Rodičia sú často v neistote, na koho sa obrátiť a akého odborníka navštíviť, aby zistili čo jeho dieťaťu skutočne je.
 • Na základe našich skúseností Vás radi nasmerujeme na odborníkov, ktorí pomohli nám.