Rodinné centrum

Rodinné centrum


Rodinné centrum SPOSA-Turiec sa nachádza v budove na Š. Furdeka 3, v Martine – Záturčí. Od októbra 2017, kedy bolo centrum oficiálne otvorené, sme začali postupne rozbiehať rôzne voľnočasové aktivity pre celé rodiny. Vďaka vhodnému a veľkému priestoru na dvoch podlažiach s plochou cca 520m² môžeme doslova realizovať svoje sny týkajúce sa komplexnej  pomoci ľuďom s poruchou autistického spektra (PAS) a ich rodinám. Výsledkom tohto úsilia je aj otvorenie Súkromnej špeciálnej materskej školy Sposáčik pre autistické deti vo veku 3-6 rokov na 2. poschodí rodinného centra, čím sa zabezpečilo kontinuálne nadväzovanie pomoci rodinám s novodiagnostikovanými deťmi s PAS.

V priestoroch rodinného centra sú rôzne miestnosti vhodné na praktické využitie voľného času, ale aj na oddych či terapiu. Nachádza sa tu: 

  • relaxačná miestnosť  – Snoezelen
  • telocvičňa s molitanovými zostavami, odrážadlami a trampolínou
  • herňa so suchým guličkovým bazénom
  • spoločenská miestnosť („obývačka“) s novou kuchynskou linkou, kde už úspešne varia a pečú aj naše deti s autizmom
  • vonkajší areál s oploteným detským ihriskom – preliezky a pieskovisko, asfaltová cestička vhodná na bicyklovanie a kolobežkovanie.

Od začiatku otvorenia rodinného centra sa snažíme realizovať stretnutia s odborníkmi, semináre a prednášky. Vytvárame priestor pre  podpornú skupinku s psychológom a úzko spolupracujeme s lekármi, špeciálnymi pedagógmi a logopedičkou. 


Čo je však najdôležitejšie? 

Rodinné centrum ponúka nám rodičom a celým rodinám priestor na stretávanie, vzájomnú podporu, poradenstvo, oddych a rozhovor s priateľmi pri kávičke. Zároveň je to miesto, kde je umožnené deťom pohybovať sa v stabilnom a bezpečnom prostredí, plnom zmyslových vnemov, ale ak je to potrebné, aj v tichom a bezpodnetnom prostredí. 
viac aj na https://www.facebook.com/sposa.turiec/

V období 10/2020 – 05/2023 sa v našom centre vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  realizuje projekt: „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií detí s autizmom a odborných pracovníkov“.