Rodinné centrum

Rodinné centrum SPOSA-Turiec sa nachádza v budove na Š. Furdeka 3, v Martine – Záturčí. Od októbra 2017 sa tu postupne rozbiehajú voľnočasové aktivity pre celé rodiny. 

Je tu relaxačná miestnosť  – Snoezelen, telocvičňa s molitanovými zostavami, odrážadlami a trampolínou, herňa so suchým guličkovým bazénom a v spoločenskej miestnosti pribudla aj nová kuchynská linka, kde už úspešne varia a pečú aj naše deti s autizmom. 

Zároveň rozbiehame odborné prednášky a semináre, podpornú skupinku s psychológom a úzko spolupracujeme s lekármi, špeciálnymi pedagógmi a logopedičkou.

Plán aktivít v rodinnom centre Sposa-Turiec

Krúžok „Svet inými očami“ (elokované pracovisko CVČ Kamarát)

 • Sme tu pre vás v popoludňajších hodinách pravidelne, každý pondelok a piatok v čase od 15:00 – 18:00.
 • Učíme sa spolu vyrábať rôzne výrobky (šperky, darčekové tašky, mydielka, sviečky…)
 • Pečieme a varíme v novej kuchyni (koláčiky, oblátky…halušky, pirohy).
 • Pripravujeme sezónne aktivity (Mikuláš, Vianoce, benefičný ples, Svetový deň povedomia o autizme).
 • Čo je najdôležitejšie? My rodičia sa stretávame, aby sme sa navzájom podporovali, poradili, oddýchli, a zároveň dovolili deťom byť, či pohybovať sa v stabilnom a bezpečnom prostredí, plnom zmyslových vnemov, ale ak je to potrebné, aj v tichom a bezpodnetnom prostredí.

Rodinné centrum SPOSA-Turiec ponúka v roku 2019-2020 aj tieto aktivity:

 • Canisterapia s Katkou Beinsteinovou a jej dvomi psíkmi –  2x mesačne.
 • Vzdelávanie v metodike ABA (aplikovaná behaviorálna analýza) s ABA terapeutkou Mgr. Ivanou Trellovou, BCBA (december 2019).
 • Podporná skupinka so psychologičkou  – 1x mesačne.
 • Sociálna a finančná pomoc rodinám a podpora súdržnosti  – vianočné balíčky, rekondičné pobyty pre celé rodiny, dobrovoľná individuálna výpomoc, služba.
 • Individuálne konzultácie s novými rodičmi,  pomoc a poradenstvo  u novodiagnostikovaných detí so Zuzkou Ondrouškovou a Ivetou Bujňákovou.
 • Zumba a fitness tréning pre maminky s Luciou Kalankovou – 1x týždenne.