Rodinné centrum

 

Rodinné centrum SPOSA-Turiec sa nachádza v budove na Š. Furdeka 3, v Martine – Záturčí. Od októbra 2017, kedy bolo centrum oficiálne otvorené, sme začali postupne rozbiehať rôzne voľnočasové aktivity pre celé rodiny. Vďaka vhodnému a veľkému priestoru na dvoch podlažiach s plochou cca 520m² môžeme doslova realizovať svoje sny týkajúce sa komplexnej  pomoci ľuďom s poruchou autistického spektra (PAS) a ich rodinám. Výsledkom tohto úsilia je aj otvorenie Súkromnej špeciálnej materskej školy Sposáčik pre autistické deti vo veku 3-6 rokov na 2. poschodí rodinného centra, čím sa zabezpečilo kontinuálne nadväzovanie pomoci rodinám s novodiagnostikovanými deťmi s PAS.

V priestoroch rodinného centra sú rôzne miestnosti vhodné na praktické využitie voľného času, ale aj na oddych či terapiu. Nachádza sa tu: 

 • relaxačná miestnosť  – Snoezelen
 • telocvičňa s molitanovými zostavami, odrážadlami a trampolínou
 • herňa so suchým guličkovým bazénom
 • spoločenská miestnosť („obývačka“) s novou kuchynskou linkou, kde už úspešne varia a pečú aj naše deti s autizmom
 • vonkajší areál s oploteným detským ihriskom – preliezky a pieskovisko, asfaltová cestička vhodná na bicyklovanie a kolobežkovanie. 
Od začiatku otvorenia rodinného centra sa snažíme realizovať stretnutia s odborníkmi, semináre a prednášky. Vytvárame priestor pre  podpornú skupinku s psychológom a úzko spolupracujeme s lekármi, špeciálnymi pedagógmi a logopedičkou. 

Najnovšie sa v našom centre rozbieha projekt „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií detí s autizmom a odborných pracovníkov“ cez Operačný program Ľudské zdroje  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Vďaka tomuto nenávratnému finančnému príspevku sa budú v našom centre konať v období  10/2020-12/2022 rôzne terapie pre deti a mládež s poruchou autistického spektra, ale aj odborné prednášky, semináre, vzdelávacie kurzy pre rodičov a odborníkov. 

Termíny jednotlivých aktivít budú postupne zverejňované na našej web stránke a FB.

Plán aktivít v rodinnom centre Sposa-Turiec


Krúžok „Svet inými očami“ (elokované pracovisko CVČ Kamarát)

 • Sme tu pre vás v popoludňajších hodinách pravidelne, každý pondelok a piatok v čase od 15:00 – 18:00.
 • Učíme sa spolu vyrábať rôzne výrobky (šperky, darčekové tašky, mydielka, sviečky…).
 • Pečieme a varíme v novej kuchyni (koláčiky, oblátky…halušky, pirohy).
 • Ponúkame priestor pre pohybové aktivity v telocvični a na detskom ihrisku.
 • Pripravujeme sezónne aktivity (Mikuláš, Vianoce, benefičný ples, Svetový deň povedomia o autizme).
 • Vzájomne si zdieľame svoje osobné radosti aj starosti.

 SPOSA-Turiec ponúka v rámci rodinného centra v roku 2021 aj tieto aktivity:

 • canisterapia,
 • arteterapia,
 • muzikoterapia,
 • virtuálna realita s Vladkom Kollárom – 2x mesačne,
 • vzdelávanie v metodike ABA (aplikovaná behaviorálna analýza) s ABA terapeutkou Mgr. Zuzanou Hollou, BCBA – 1x mesačne,
 • podporná skupinka pre dospelých ľudí s Aspergerovým syndrómom s Brankom Lackom,
 • sociálna a finančná pomoc rodinám a podpora súdržnosti  – vianočné balíčky, rekondičné pobyty pre celé rodiny, dobrovoľná individuálna výpomoc, služba,
 • individuálne konzultácie s novými rodičmi,  pomoc a poradenstvo  u novodiagnostikovaných detí so Zuzkou Ondrouškovou a Ivetou Bujňákovou,
 • viac na https://www.facebook.com/sposa.turiec/.
Čo je však najdôležitejšie? 
Rodinné centrum ponúka nám rodičom a celým rodinám priestor na stretávanie, vzájomnú podporu, poradenstvo, oddych a rozhovor s priateľmi pri kávičke. Zároveň je to miesto, kde je umožnené deťom pohybovať sa v stabilnom a bezpečnom prostredí, plnom zmyslových vnemov, ale ak je to potrebné, aj v tichom a bezpodnetnom prostredí. 
 

Naše centrum sídli v mestskej budove, ale akékoľvek náklady na opravu a rekonštrukciu si musíme hradiť sami. Keďže neustále pracujeme na úprave miestností, aby daný priestor bol čo najefektívnejšie využitý a bezpečný, naďalej potrebujeme finančnú a materiálnu pomoc či poradenstvo rôznych odborníkov.  Preto Vás aj touto cestou prosíme o podporu a pomoc!

Viac informácií poskytneme na čísle 0907 669 218.