Členstvo v SPOSA - Turiec

Členmi SPOSA – Turiec sa môžu stať:

  • rodičia dieťaťa s autizmom,
  • osoby s autizmom vo veku nad 15 rokov,
  • odborníci, ktorí chcú podporovať záujmy osôb postihnutých autizmom,
  • iné fyzické a právnické osoby, ktoré chcú podporovať ciele SPOSA – Turiec.

O prijatí rozhoduje predstavenstvo SPOSA – Turiec.