Členstvo v SPOSA - Turiec

Členmi SPOSA - Turiec sa môžu stať:
  • rodičia dieťaťa s autizmom
  • osoby s autizmom vo veku nad 15 rokov
  • odborníci, ktorí chcú podporovať záujmy osôb postihnutých autizmom
  • iné fyzické a právnické osoby, ktoré chcú podporovať ciele SPOSA - Turiec

O prijatí rozhoduje predstavenstvo SPOSA - Turiec.