2.4.2016 Svetový deň povedomia o autizme v Martine

2.4. 2016 Svetový deň povedomia o autizme v Martine

V tento deň sme si aj v Martine pripomenuli, že sú medzi nami deti a dospelí, ktorí vnímajú a vidia svet inak. Modrá farba je farba komunikácie a práve v tejto oblasti naše deti najviac zlyhávajú. V tento deň sa rozsvietila nielen budova Millenia na modro, ale aj budova Mestskej scény a Café Pasáž. Slávnostný program začal na Divadelnom námestí príhovorom predsedníčky SPOSA-Turiec Ivety Bujňákovej a zástupcu primátora mesta Martin Mgr. Imricha Žiga. Podujatie pokračovalo ďalej vo foyer Slovenského komorného divadla, kde bola vernisáž výtvarných diel našich detí navštevujúcich triedu arteterapie pod vedením pedagogičky ZUŠ Martin – Mgr. Nataši Haratíkovej. Tento príjemný večer vyvrcholil koncertom Martina Geišberga na Mestskej scéne, ktorý bol spojený s muzikoterapiou našich detí a pútavým sprevádzaním autistickým svetom v podaní Janky Droppovej.

Viac tu: https://www.sposaturiec.sk/news/a2-4-2016-svetovy-den-povedomia-o-autizme-v-martine/