Skrášlenie priestorov SPOSA Turiec v CVČ Kamarát v Martine, december 2015

V projekte Blue Sky ĎAKUJEME sponzorom nadnárodnej spoločnosti JOHNSON CONTROLS a sprostredkovateľovi spoločnosti TRIM LEADER Košťany nad Turcom za významnú podporu pri jeho realizácii a tiež výtvarníčke NATAŠI HARATÍKOVEJ, pedagógovi ZUŠ Martin, ktorá vytvorila krásne maľby pre naše deti na steny bez nároku na honorár. Novým prvkom v terapeutickej miestnosti je aj interaktívny bublinkový valec získaný cez projekt neziskovej organizácie Matias n.o. ĎAKUJEME!