Začiatok renovácie nových priestorov v Martine – Záturčí

Občianske združenie SPOSA Turiec sa sťahuje do nových priestorov, kde zakladá Rodinné centrum SPOSA Turiec, ktoré bude slúžiť deťom s poruchou autistického spektra a ich rodinám. Nové priestory je však nutné rekonštruovať. Vďaka niekoľkým donorom farieb sme začali s maľovaním objektu a v spolupráci s dobrovoľníkmi sme zahájili niekoľko brigád zameraných na upratovanie a základné práce.