1. benefičný ples SPOSA – Turiec 2017

Plesovú sezónu v Martine obohatil 1. benefičný ples nášho OZ, ktorý sa konal 21.1.2017 v priestoroch SOU Jahodníky.

Cieľom plesu bolo nielen podporiť aktivity nášho združenia, ale bola to aj výnimočná príležitosť pre rodičov autistických detí prežiť príjemný spoločenský večer. Polročná príprava mamičiek z vedenia nášho OZ M. Mihálikovej a Ľ. Tretinovej priniesla nevšedný zážitok pre všetkých.

Záštitu nad plesom prevzal pán viceprimátor mesta Martin Imrich Žigo, ktorého fascinuje autistický svet a má pochopenie pre potreby jednotlivých rodín.

V bohatom programe pod moderátorskou taktovkou Tibora Kubičku najviac pozornosti, a vlastne aj naplnenie myšlienky plesu, priniesla aukcia 6 obrazov našich detí s autizmom, ktoré vytvorili pod citlivým vedením N. Haratíkovej zo ZUŠ na Mudroňovej ulici v Martine. Čo obraz, to iný príbeh, vlastne akési vyrozprávanie vnímania života daného dieťaťa, ktorého verbálny prejav je minimalistický a často aj nám rodičom nezrozumiteľný. Príbehy i obrazy oslovili účastníkov plesu, a tak úžasná suma vyše 1.000.- bude použitá na technické vybavenie relaxačnej miestnosti v priestoroch CVČ Kamarát a na relaxačný pobyt v Demänovskej doline, kde sa môže zúčastniť všetkých 18 rodín, združených v našom OZ Sposa-Turiec. Všetkým štedrým dražiteľom z celého srdca ďakujeme! Ďalší sponzor nášho OZ, firma Alfa PRINT s r.o. nám odovzdala poukaz v hodnote 500.-na nákup pomôcok do relaxačnej miestnosti.  Nesmierne si vážime takéto gesto pomoci a v mene našich detí ďakujeme!