2. apríl – Svetový deň povedomia o autizme

2. apríl bol Organizáciou spojených národov vyhlásený za Deň povedomia o autizme.

V tento deň si pripomíname, že sú medzi nami ľudia, ktorí vidia svet inak, vnímajú vonkajšie podnety inak ako my ostatní a sú odkázaní na našu pomoc.

Podľa najnovších štatistík autizmus postihuje každé 88 dieťa z populácie. Z toho každé 54. je chlapec a každé 252. je dievčatko.

2. apríla si nasvietením významných svetových objektov na modro na všetkých kontinentoch  sveta –  akciou „Light it up BLUE“  pripomenieme Svetový deň povedomia o autizme.