2.benefičný ples SPOSA – Turiec

Ďakujeme všetkým zúčastneným a  darcom, že podporili naše združenie kúpou obrazov našich autistických detí. Tešíme sa zas o rok 🙂