Projekt „Naučme sa to spolu!“ v Rodinnom centre Sposa-Turiec

V čase júl 2017-marec 2018 sme realizovali projekt, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina deťom. Na základe získaných finančných prostriedkov sa nám podarilo podporiť chod Rodinného centra SPOSA Turiec vybavením jednotlivých miestností potrebným zariadením, ale aj zakúpením pomôcok a tiež podporením rodičov zo strany špeciálneho pedagóga pri práci s ich deťmi s poruchou autistického spektra. Projekt pomohol naštartovať viaceré aktivity, ktoré postupne vedú k rozvoju komunikačných zručností, podpore socializácie, ale aj sebaobslužných činností našich detí. V začatých činnostiach budeme pokračovať aj naďalej, aby sme podporili čo najviac detí s ich rodinami a pomohli aj novým členom a návštevníkom nášho rodinného centra.Ďakujeme!