Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA) – kurz v Martine v spolupráci Matias n.o. a Sposa-Turiec

V mesiacoch apríl-jún sa mohli počas 5 stretnutí mamičky autistických detí, učiteľky ŠZŠ a iní odborníci zúčastniť prednášok o ABA terapii. Kurz sa konal v CVČ Kamarát v Martine, v priestoroch krúžku Svet inými očami. Prednášajúcou bola MGr. Ivana Trellová, držiteľka medzinárodného BCBA certifikátu. Touto cestou chceme poďakovať riaditeľke Matias n.o., RNDr. Marte Somorovej za získanie financií cez nadáciu Pontis a Kia Motors a za kompletné zorganizovanie týchto kurzov.