Stretnutie rodín SPOSA TURIEC na chate Kaška, Jasenská dolina august 2015

Na konci prázdnin, v dňoch 29.8. a 30.8.2015, sa konalo stretnutie  rodín nášho občianskeho združenia v príjemnom prostredí Jasenskej doliny. Teplé slnečné počasie dotváralo ideálny čas na šport, kúpanie, ale aj na varenie guláša a stanovačku. Zoznámili sme sa s novými členmi SPOSA-Turiec, vymieňali sme si skúsenosti a snažili sa o vzájomnú pomoc. Našim mottom bolo: „Toto stretnutie je pre nás obohatením už len preto, lebo vieme, že nie sme sami!“ (nie sme sami  s našimi problémami, máme priateľov, ktorí nás chápu a podporujú). Odmenou nám bol spokojný úsmev našich detí a zaslúžený oddych nás rodičov.