Podujatie pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme v priestoroch OC GALÉRIA v Martine

Podujatie pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme v priestoroch OC GALÉRIA v Martine bolo veľmi príjemné.
Ďakujeme vedeniu OC GALÉRIA a konkr. Henriete Chovancovej ? za pomoc pri realizácii tohto podujatia!

?Ďakujeme za účasť zástupcov mesta:
Pani zastupkyni primátora Tatiane Červeňovej a poslancovi Petrovi Vonsovi?

Ďalej ďakujeme….

Menovite:
?Pri otvorení výstavy obrazov našich detí:
Nataške Vaňkovej, učiteľke arteterapie v ZUŠ Martin.
Pavlovi Zápotočnému, riaditeľovi ZUŠ Martin.?

?V diskusii s odborníkmi o autizme:
Petrovi Filipovi, riaditeľovi špeciálnej základnej školy v Martine.
Táni Bukovskej, špeciálnej pedagogičke
Janke Olíkovej, psychologičke
Braňovi Lackovi, mladíkovi s AS
Evke Petričkovej, matke 6 r. dcéry s autizmom z BA, aktívne blogujúca o ich živote
Ivete Bujňákovej, predsedníčke SPOSA-Turiec, matke 13 r. syna s autizmom?

?Hudba a spev:
Jakubovi Somorovi
Martinovi Geišbergovi?

?Milankovi Tretinovi za ukážku maľovania obrazov, Marte Somorovej – MATIAS N. O. za héliové balóny pre nase decká a skvelému zvukárovi Tomášovi Gulánovi ?

?Všetkým členom OZ SPOSA TURIEC, ktorí pomáhali pri príprave?

?… A úžasnému moderátorovi Tiborovi Kubičkovi!!! ?

Dúfame, že táto osvetová akcia prinesie očakávané „plody“ vo vnímaní a vzdelávaní našich detí!